Las Questions

L'objectiu de las questions

Las questions que se presentan an de contunh per objectiu elaborar e sistematizar, a comptar de la participacion ciutadana, unas basas constitucionalas pel futur politic de Catalonha que, coma societat civila, poscatz èsser liuradas als representants politics en los sollicitant que convòquen una Assemblada o Parlament Constituent.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7