Les Preguntes

L'objectiu de les preguntes

Les preguntes que es presenten a continuació tenen per objectiu elaborar i sistematitzar, a partir de la participació ciutadana, unes bases constitucionals per al futur polític de Catalunya que, com a societat civil, puguin ser lliurades als representants polítics sol·licitant-los que convoquin una Assemblea o Parlament Constituent.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7