Agenda de Debats

    Temàtica: Participació política i organització del poder
    Organitza: Terrassa
    Temàtica: Seguretat i relacions internacionals
    Organitza: Baix Maresme