Què són

ELS DEBATS CIUTADANS

La fase dels Debats Ciutadans Participatius és la fase del projecte on tothom podrà expressar la seva opinió mitjançant els debats públics que es convoquin arreu del territori i també els que es facin en cercles més reduïts o privats. No cal assistir a un debat per respondre el Qüestionari, aquesta és una decisió de caire estrictament individual.

La finalitat d’aquests debats és la d’aportar elements, aclarir conceptes, compartir idees, veure pros i contres, conèixer diferents punts de vista sobre les diferents temàtiques i continguts específics recollits en el Qüestionari, per tal de que permetin prendre una posició concreta a cadascuna de les persones que hi participen.

Els debats tractaran sobre els diferents àmbits i sub-àmbits del Qüestionari, sobre les seves preguntes i possibles respostes, però sigui quina sigui la forma del debat, sempre serà l’usuari qui respondrà de manera individual i anònima les preguntes a través del web www.debatconstituent.cat, per mitjà del seu ordinador, tableta o telèfon mòbil. Aquesta eina permetrà poder processar i quantificar totes les opinions expressades i segmentar-les demogràficament per sexe, edat i territori, les úniques dades que acompanyen el codi de l’usuari que anònimament respon.


Quines formes poden adoptar els debats? 

Primer de tot cal deixar clar que no hi ha una forma única per organitzar els debats. Mentre duri la fase participativa qualsevol mena de reunió de persones per debatre i respondre el qüestionari de preguntes és vàlida. A tall d'exemple, podem citar les següents:

  • Convocats en un acte públic per les Enteses Territorials del Debat Constituent.
  • Convocats en un acte públic per qualsevol entitat, associació, organització, col·legis professionals, federacions, partits, sindicats etc. d'àmbit local o comarcal que desitgi debatre sobre una qüestió concreta o diversos dels temes del debat.
  • Autoconvocats per qualsevol grup de persones que ho desitgin i en el moment que vulguin. Reunions d’amics i amigues, familiars, companys i companyes de feina, de l'associació a la qual es pertany , etc.
Els debats poden tractar sobre un àmbit temàtic concret, un sub-àmbit o àmbit sencer de debat o més d'un, en funció dels interessos de qui convoca.

Tot i que es recomana la participació en debats, sempre serà la persona qui de manera individual expressarà la seva opinió mitjançant la introducció de les respostes a la plataforma web a través del seu ordinador, tablet o telèfon mòbil.