1. Elements constitutius

 1. 1.1. Model d’estat

  1. Quina és la forma d’Estat que creieu més apropiada per a Catalunya?

  2. 1.1.2

   En el cas d’optar per un Estat independent, quin model de República creieu més apropiat per a Catalunya?

  3. 1.1.3

   On creieu que haurien de situar-se les institucions de Catalunya (funcions o poders executiu, legislatiu i judicial)?

  4. 1.1.4

   NOMÉS per a la ciutadania de l’Aran: Quina relacion voletz qu’aja Aran damb Catalonha? (Sonque entà abitants d’Aran):

  5. 1.1.5

   Creieu que la Constitució hauria d’estipular previsions explícites per reconèixer als països i territoris d’àmbit nacional català el dret d’adhesió a la República de forma unitària, federal o confederal, una vegada hagin exercit el dret d’autodeterminació?

 2. 1.2. Llengua

  1. Creieu que la llengua catalana i l'aranès, varietat de la llengua occitana pròpia de l'Aran:

  2. 1.2.2

   Amb relació al castellà (i/o francès, si escau):

  3. 1.2.3

   El plurilingüisme: creieu que cal garantir que l’alumnat pugui acabar la seva escolarització obligatòria sabent català, aranès -varietat de la llengua occitana pròpia de l'Aran- (si escau), castellà i/o francès (si escau) i una altra llengua?

 3. 1.3. Nacionalitat, ciutadania i immigració

  1. 1.3.1

   Creieu que la Constitució ha de garantir que l’adquisició de la nacionalitat catalana sigui compatible amb el manteniment d’altres nacionalitats (espanyola, francesa o qualsevol altra)?

  2. 1.3.2

   Quins drets constitucionals creieu que s’haurien de reconèixer a les persones immigrants?

  3. 1.3.3

   Creieu que les persones immigrants empadronades en un municipi de Catalunya haurien de poder votar (sufragi actiu)?

  4. 1.3.4

   Creieu que les persones immigrants empadronades en un municipi de Catalunya haurien de poder ser candidates (sufragi passiu)?

  5. Qui creieu que hauria de tenir dret de residència a Catalunya?

  6. 1.3.6

   Creieu que la Constitució ha de garantir que Catalunya sigui un país d’acollida i exemple de solidaritat amb aquelles persones que sol·licitin el dret d’asil o el dret a desplaçar-s’hi demanant protecció per ser objecte de persecució ideològica o política?

 4. 1.4. Redacció i reforma de la Constitució

  1. Qui creieu que hauria de redactar l’articulat de la primera proposta constitucional que haurà de ser sotmesa a referèndum?

  2. 1.4.2

   Si l’opció escollida a la pregunta anterior fos la segona (2), una comissió mixta, quina proporció creieu que hi hauria de tenir la ciutadania?

  3. 1.4.3

   A qui creieu que hauria de correspondre la iniciativa de revisar o reformar la Constitució?

  4. 1.4.4

   Creieu que la Constitució hauria de preveure la seva obligada revisió o ratificació periòdica?

  5. 1.4.5

   Creieu que cal un referèndum per reformar la Constitució?