6. Territori, recursos naturals, sectors estratègics i empreses públiques

 1. 6.1. Territori i béns naturals

  1. Com creieu que hauria de ser la titularitat dels béns naturals no renovables de Catalunya (mineria, petroli, gas, etc.)?

  2. 6.1.2

   Creieu que la Constitució hauria de garantir la protecció i millora de la qualitat ecològica del medi ambient?

  3. Creieu que la Constitució hauria d’establir el deure de fer un ús responsable dels béns comuns naturals?

  4. 6.1.4

   Creieu que caldria prohibir les centrals nuclears i substituir-les per altres fonts de generació d’energia?

  5. 6.1.5

   Com creieu que hauria de ser l’aprovació de construcció de grans infraestructures, remodelacions de plans urbanístics o activitats d’explotació de béns naturals en un determinat territori que pugui afectar el medi ambient?

 2. 6.2. Sectors estratègics i empreses públiques

  1. Com creieu que s’haurien de regular a la Constitució l’energia, aigua, serveis bàsics i telecomunicacions?

  2. Com creieu que haurien de ser les autopistes i la resta de xarxes viàries i ferroviàries?

  3. Qui creieu que hauria de fer el control de la gestió de les entitats vinculades a serveis estratègics i empreses públiques?